Kolmen kohdan ohjelma pienlaina-asiakkaan parhaaksi

 

Suomen Pienlainayhdistys ajaa toimialalle selkeämpiä ja tiukempia pelisääntöjä, joilla toimintaa säännellään, alalle tulemisen kynnystä korotetaan ja kuluttajan etuja puolustetaan. Samalla haluamme oikaista pienlainatoimintaan liittyvät väärinkäsitykset.

Olemme valmiit asialliseen vuoropuheluun. Keskustelun pohjaksi esitämme viranomaisille ja lainsäätäjille toimenpiteitä, jotka tehokkaasti ehkäisevät ylivelkaantumista, karsivat epäluotettavat toimijat markkinoilta ja varmistavat, että kuluttaja tietää asioivansa luotettavan, turvallisen ja asiantuntevan yrityksen kanssa.

Pienlainojen osuus koko kuluttajaluottojen ja opintolainojen luottokannasta on vain 4,6 promillea. Pienlainojen kieltäminenkään ei siis poistaisi velkaongelmia.

1. Otetaan käyttöön ns. positiivinen luottorekisteri

Useimmissa Euroopan Unionin jäsenmaissa on käytössä positiivinen luottotietorekisteri. Suomesta, Tanskasta ja Ranskasta sellainen puuttuu. Kokemukset Ruotsin mallista ovat erinomaisia.

Positiiviseen luottorekisteriin kerätään tiedot asiakkaan kaikista auki olevista luotoista. Tietojen käyttäminen on laissa tarkasti säännelty.  Noudattaakseen kuluttajansuojalain määräämää hyvää luotonantotapaa, on luotonantajan tarkistettava rekisteristä asiakkaan velkatilanne ja tosiasiallinen maksukyky. Se on välttämätöntä ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi.

Nykyisin tiedot asiakkaan maksuvaikeuksista tulevat liian myöhään ja velkaantumisen seurauksena voi olla vuosikausia jatkuva ulosottokierre. Peli pitäisi viheltää poikki ajoissa, koska maksuvaikeuksissa voi olla kyse muustakin; esimerkiksi päihteiden väärinkäytöstä tai peliriippuvuudesta.

Rekisterin perustaminen ei aiheuttaisi lisäkustannuksia valtiolle, vaan sen kulut katetaan toimijoilta kerättävistä käyttömaksuista.

 

2. Alistetaan pienlainatoiminta Finanssivalvonnalle

Alan valvontaa  on tehostettava ja Pienlainayhdistyksen mielestä oikea taho sitä suorittamaan on Finanssivalvonta.

Suomen Pankin yhteydessä toimiva Finanssivalvonta valvoo mm. pankkien, vakuutus- ja eläkeyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja pörssin toimintaa.  Sillä on käytössään paras asiantuntemus ja riittävät keinot puuttua mahdollisiin epäkohtiin.

Tiukka viranomaisvalvonta suojaa ensisijaisesti kuluttajaa, mutta luo myös hyvän toimintaympäristön alan yrityksille.

Pienlainayhdistys on esittänyt jo aikaisemmin, että toimijoilla pitäisi olla riittävästi pääomaa ja osaamista palvelulupauksensa toteuttamiseksi. Reilut pelisäännöt ja kunnon valvonta voidaan kustantaa vuosittaisilla toimilupamaksuilla. Epäilyttävät toimijat ovat jo onnistuneet kohtuuttomasti mustaamaan alan mainetta.

 

3. Riidattomat velkomusasiat suoraan ulosottoon

Riidattomat velkomusasiat ovat lisääntyneet käräjäoikeuksissa merkittävästi ja niistä osa liittyy maksuvaikeuksiin pienlainoissa. Oikeudenkäyntikulut ovat moninkertaiset pieniin saataviin verrattuna, joten suora ulosottokelpoisuus helpottaisi jo maksuvaikeuksiin joutuneen asiakkaan tilannetta huomattavasti. Se myös vapauttaisi oikeuslaitoksen resursseja tärkeiden riita-asioiden ratkaisemiseen.

Suomen Pienlainayhdistys